قدیس آکویناس؛ حفظ تمایز بین فلسفه و دین

دموکریتوس؛ ریز و برش‌ناپذیر همچون اتم

فرانسیس بیکن؛ روش نوینی برای علم نوین

افلاطون؛ پیوند جهان آدمی و جهان مجرد

تامس هابز؛ نخستین ماده‌گرایی جدید

آیزاک نیوتن؛ خدا گفت نیوتن باشد!

قدیس آگوستینوس؛ تلفیق افلاطون با مسیحیت

آناکساگوراس؛ چیزی از هر چیز، در همه چیز

سقراط؛ خودت را بشناس و افراط نکن

نیکولو ماکیاولی؛ رنسانس، نابغه‌ای به وجود می‌آورد

فهرست